• De Maatschappelijke Broedplaats werkt voor, door en met jongeren. Ons doel is om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten door de inzet op nieuwe spin offs op het gebied van jongerenparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en talentontwikkeling.